Αλεξάνδρα Σδούκου: Υπάρχει επιχειρηματική λογική στην ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων

Η χωροθέτηση και αδειοδότηση, η διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο τρόπος αποζημίωσης των σχετικών επενδύσεων είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους θα βασίζεται η συνολική ρύθμιση για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα που επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αυτό δήλωσε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, στην εισαγωγική της τοποθέτηση σε ημερίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) με αντικείμενο το θεσμικό πλαίσιο των offshore αιολικών πάρκων.

«Πρόσφατη προμελέτη που έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από πλωτά αιολικά στην Ελλάδα θα είναι 76 ευρώ/MWh το 2030 και θα υποχωρήσει στα 46 ευρώ/MWh το 2050. Η ίδια μελέτη υπολογίζει το διαθέσιμο θαλάσσιο δυναμικό για πλωτά αιολικά στη χώρα μας στα 263 GW.

Συνεπώς, υπάρχει επιχειρηματική λογική στην ανάπτυξη τέτοιων πάρκων», σημείωσε η κ. Σδούκου. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το θέμα των υπεράκτιων ΑΠΕ. Προβλέπεται να είναι έτοιμη έως το τέλος του επόμενου μήνα. To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπό τη Γερμανική Προεδρία, θα βασιστεί στην εν λόγω έκθεση και θα συμπεριλάβει στα συμπεράσματά του σαφείς αναφορές για το ζήτημα».