Αλλαγές στα προγράμματα κατάρτισης και στο επίδομα ανεργίας σχεδιάζουν στο υπ. Εργασίας

Η νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας θέλει να αλλάξει τη διαδικασία για τα προγράμματα κατάρτισης και θέλει να τα συνδέσει με το επίδομα ανεργίας, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι όπως σήμερα έχει δομηθεί το επίδομα ανεργίας χορηγείται σε πολύ λίγους, σε σχέση με το σύνολο των ανέργων. Έτσι, θα ακολουθηθεί το μοντέλο που προτείνει η έκθεση Πισσαρίδη.

Από μήνα σε μήνα, η κάλυψη των ανέργων κυμαίνεται στο 12% με 15% του συνόλου των ανέργων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια συντριπτική πλειονότητα, που μένουν εκτός παροχής, άρα μένουν χωρίς βασική οικονομική στήριξη, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για εύρεση εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργηθεί ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχει και ο υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, που σχεδιάζει τη μετάβαση στο νέο μοντέλο των προγραμμάτων κατάρτισης. Εφεξής, η χρηματοδότηση των κέντρων κατάρτισης θα συνδέεται έμπρακτα με τα αποτελέσματα του έργου τους. Έτσι θα γίνεται πιο ποιοτική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και εκτιμάται ότι η διαδικασία της κατάρτισης θα αποδώσει μεγαλύτερα αποτελέσματα, σε σχέση με το παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πιθανό το επίδομα ανεργίας να συνδεθεί με την κατάρτιση του ανέργου. Θα αυξηθεί το ποσό του (σήμερα είναι 400 ευρώ), αλλά θα χορηγείται για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Ταυτόχρονα, ο άνεργος που θα το λαμβάνει θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης, έτσι ώστε να συνδέσει ένα μέρος του «χρόνου ανεργίας» του, με τη βελτίωση των δεξιοτήτων του, που θα τον βοηθήσουν να επιστρέψει πιο ομαλά στην αγορά εργασίας.