Άλμα 35,9% του δείκτη κατασκευών στο δ΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 1,0% έναντι μείωσης 9,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.

Σε σχέση όμως με το Γ΄ τριμήνου του 2020 ο δείκτης του Δ΄τριμήνου του 2020 παρουσίασε άλμα 35,9% που αποτυπώνει και την ανάκαμψη του σχετικού κλάδου.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε αύξηση 2,2%.

Σκοπός του δείκτη είναι η σύγκριση του μεγέθους (όγκου) της εκάστοτε τρέχουσας τριμηνιαίας παραγωγής στους κλάδους κτηρίων – έργων πολιτικού μηχανικού.