Alpha Bank: Η Goldman Sachs θα τρέξει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια»), σε συνέχεια της από 9.11.2023 ανακοίνωσης αναφορικά με την έναρξη του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών» ή το «Πρόγραμμα»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι αποφάσισε να αναθέσει την εκτέλεση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών στην Goldman Sachs Bank Europe SE (η “Goldman Sachs” ή ο «Κύριος Ανάδοχος»), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο β) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής.

Η Goldman Sachs θα ενεργεί ως κύριος ανάδοχος του Προγράμματος, λαμβάνοντας τις αποφάσεις διαπραγμάτευσης σχετικά με τις αγορές μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος ανεξάρτητα από την Εταιρεία.