Alpha Bank: Ισχυρό ράλι της μετοχής βλέπουν οι διεθνείς οίκοι – Οι τιμές-στόχοι

Θετική σύσταση συστήνουν για τον τίτλο της Alpha Bank  οι επενδυτικοί οίκοι Goldman Sachs και JP Morgan με τις τιμές-στόχοι που προτείνουν για τη μετοχή να παρουσιάζονται σε παραπλήσια επίπεδα στα 0,95 ευρώ και στα 1,10 ευρώ, αντίστοιχα.

Κατά τη Morgan Stanley,  η Alpha Bank αποτελεί τη μεγαλύτερη επενδυτική ευκαιρία με βάση την εξυγίανση του ισολογισμού, και σύμφωνα με το βασικό της σενάριο αναμένεται να μειώσει τα εγχώρια NPEs στα 8 δισ. ευρώ έως το 2021, έναντι 18,9 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019.

Παράλληλα, Citigroup, UBS και Keefe, Bruyette & Woods (KBW) είναι ουδέτερες στη σύσταση τους (market perform ή neutral) ενώ η Deutsche Bank δεν προβαίνει σε κάποια επενδυτική σύσταση για τη μετοχή της τράπεζας. Οι τιμές στόχοι που συστήνουν οι Citigroup, UBS και KBW είναι στα 0,80 ευρώ, στα 0,73 ευρώ και στα 0,79 ευρώ, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, η Goldman Sachs αναφέρει ότι η Alpha BankΑ κινήθηκε στα 44 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας το consensus και τη δική της εκτίμηση για την κερδοφορία του τριμήνου, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις χαμηλότερες προβλέψεις δανείων (169 εκατ. ευρώ έναντι 187 εκατ. ευρώ) και σε μικρότερο βαθμό στα έσοδα από συναλλαγές και άλλα έσοδα, ενώ τα βασικά έσοδα και το κόστος ευθυγραμμίστηκαν ευρέως με τις προσδοκίες και τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή χειρότερο από το αναμενόμενο.

Στα στοιχεία που έχουν σημασία, η τράπεζα προσδοκά μείωση στο δείκτη NPE στην Ελλάδα στο 24%, ενώ το Project Galaxy θα ολοκληρωθεί φέτος με 280 μονάδες βάσης αρνητική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια (total capital ratio – TCR), εξηγεί η Goldman Sachs.

 

JP Morgan, που δίνει και την υψηλότερη τιμή-στόχο στα 1,10 ευρώ, επισημαίνει ότι κοιτώντας μπροστά οι νέες ροές NPE παραμένουν η βασική αβεβαιότητα και η διοίκηση βλέπει το ποσοστό σχηματισμού από τα δάνεια σε moratororia στα επίπεδα 15-20% μετά τις θεραπευτικές δράσεις, με συνολικές εισροές NPE στα 1,2-1,3 δισ. ευρώ (pro-forma NPE αύξηση κατά 4% σε περίπου 28%).

 

 

Όπως επισημαίνει η Morgan Stanley, σύμφωνα με το consensus, το 69% των αναλυτών δίνει σύσταση overweight για την Alpha Bank, το 31% δίνει Equal-weight και το 0% Underweight. Η μέση τιμή στόχος είναι το 1,01 ευρώ, με το 0,50 ευρώ να είναι η χαμηλότερη και τα 1,90 ευρώ η υψηλότερη.

Οι κεφαλαιακοί δείκτες εκτιμάται πως θα παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, με τον δείκτη Basel III CET1 ( IFRS9-phased in) να παραμένει πάνω από το 15% παρά την κατανάλωση κεφαλαίου κατά την τιτλοποίηση ύψους 16,5 δισ. ευρώ που υποθέτει υπό το βασικό της σενάριο.  Παρά τις σημαντικές δυνατότητες και τη μεγάλη συμφωνία τιτλοποίησης η οποία είναι σε εξέλιξη, η Alpha Bank διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία στο 0,1x και δεν αποτιμά πλήρως τα οφέλη από την αφαίρεση κινδύνων στον ισολογισμό, αναφέρει.

Η Morgan Stanleyπαραθέτει και το bullish σενάριό της σύμφωνα με το οποίο η τιμή-στόχος είναι στο 1,30 ευρώ, με δείκτη P/Β 2021 στο 0.3x. Σε αυτό το σενάριο μία πιο έντονη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα επιτρέψει την επιτάχυνση της οργανικής μείωσης των NPEs χωρίς να εξαρτώνται οι ελληνικές τράπεζες από περαιτέρω τιτλοποιήσεις.

Κατά το βασικό της σενάριο όπου ο δείκτης P/B 2021 τοποθετείται στο 0.2x, η Alpha επιταχύνει τη μείωση των  NPEs μέσω τιτλοποίησης και χρήσης των κρατικών εγγυήσεων. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλιών RoTE το 2024 τοποθετείται στο 8,5%.

Deutsche Bank είδε τα αποτελέσματα χαμηλότερα των εκτιμήσεων της λόγω των χαμηλότερων εσόδων από δάνεια (NII περίπου-1%) και κόστος (περίπου + 1% πάνω από το consensus). Οι προβλέψεις ήταν χαμηλότερες από τις αναμενόμενες κατά -9%, με αποτέλεσμα το CoR στο 1,7% έναντι 2,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Εξαιρουμένης της επίδρασης του Covid-19, το CoR στο 3ο τρίμηνο ανήλθε στο 1,2% έναντι των καθαρών δανείων.

Η UBS χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα αξιοπρεπή. Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν 14% q / q καθώς η Alpha συνέλεξε λιγότερα από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων στο τρίτο τρίμηνο. Τα δάνεια πελατών αυξήθηκαν κατά 1% (κυρίως από 4,6 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις φέτος) και οι καταθέσεις κατά 2% q / q. Ο δείκτης CET1 Fully Loaded παρέμεινε σταθερός στο 14,6%. H τράπεζα επί του παρόντος έχει 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ ανοίγματα σύμφωνα με το μορατόριουμ του Covid (περίπου 17% συνολικά) και το 87% των ανοιγμάτων 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που προήλθαν από μορατόρια συνέχισαν αν εξυπηρετούνται. Από τα 4,2 δισ. ευρώ που εξακολουθούν να υπόκεινται σε αναστολή, 1,1 δισ. Ευρώ συνδέθηκαν με εφαρμογές για κρατική βοήθεια στο πλαίσιο του προγράμματος Γέφυρα. Η Alpha διαπραγματεύεται στα 4,5x PE2021E και P / TNAV 0,1x και με ένα μεσαίο μονοψήφιο 2022E ROTE.

Τέλος, η KBW τόνισε ότι το outlook παραμένει αμετάβλητο για την Alpha Ban. Η διοίκηση αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) θα είναι σταθερά το 2020 έναντι του 2019. Ωστόσο, το NII θα μπορούσε να ήταν κάπως ελαφρώς υψηλότερο y-o-y από το θετικό αντίκτυπο από το TLTRO III που θα καταγραφεί το 2021. Η διοίκηση έδωσε guidance για μείωση -2% – -4% για τέλη και κόστος αντίστοιχα. Η Άλφα δεν το περιμένει συνέχεια των πρόσθετων διατάξεων που σχετίζονται με την COVID-19 στο τρίτο τρίμηνο και στοχεύει ένα “κανονικοποιημένο” κόστος προβλέψεων 100bps έως το 2022. Για το 2021 η τράπεζα αναμένει ότι θα χρεωθούν χρεώσεις απώλειας δανείων κοντά στα 130/140 bps.