Alpha: Στις 22 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση

Στις 22 Ιουλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών” και το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού (όπως ισχύουν), καθώς και την από 30.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της “Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.” (η “Εταιρεία”) να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.

Λαμβανομένων υπόψη των μέτρων και των οδηγιών της Πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, δίνεται στους Μετόχους η δυνατότητα να ψηφίσουν από απόσταση με επιστολική ψήφο επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τυχόν Επαναληπτικής αυτής, που πρέπει να αποσταλεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

5. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).

6. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).

7. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

8. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

9. Υποβολή της Έκθεσης των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

10. Έγκριση της Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία προς λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.