Άμεση ενεργοποίηση της διακοψιμότητας ζητά η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας

Την άμεση ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (“διακοψιμότητα“) ζητά η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) ύστερα από την κατ΄ αρχήν συμφωνία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παράταση του μέτρου ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

“Σήμερα το ζητούμενο είναι η διακοψιμότητα να εφαρμοστεί στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα. Ζητάμε από το Υπουργείο να προβεί άμεσα στην επίσημη κοινοποίηση και να ολοκληρώσει τις ενέργειες που απαιτούνται, με στόχο την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου από την αρχή του Ιουνίου.Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο”, αναφέρει η ΕΒΙΚΕΝ.

Μέσω της διακοψιμότητας παρέχονται εκπτώσεις στα τιμολόγια του ρεύματος με αντάλλαγμα τον περιορισμό της κατανάλωσης κατά τις περιόδους αιχμής, εφόσον ζητείται από τον Διαχειριστή. Ο μηχανισμός της διακοψιμότητας είχε σταματήσει το Φεβρουάριο του 2020.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε περιλαμβάνει και τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος από υδροηλεκτρικά και μονάδες φυσικού αερίου που έχουν την απαιτούμενη ευελιξία για την ανάληψη φορτίων σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν απαιτείται. Ο μεταβατικός μηχανισμός παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2021 και η δημοπρατούμενη κάθε φορά ισχύς θα είναι ίση με την ποσότητα ευέλικτης ισχύος που είναι αναγκαία για την διασφάλιση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος.

Παράλληλα ξεκινά η διαδικασία για τη δημιουργία του Μόνιμου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (CRM), για τον οποίο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συστήσει ειδική επιτροπή, όπου θα συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.