Ανάκαμψη χονδρικού εμπορίου στο γ΄ τρίμηνο του 2020 αλλά βρίσκεται σε επίπεδα 2016

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε πως ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 9,3%.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο δηλαδή με το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών του τρίτου τριμήνου 2020 παρουσίασε αύξηση 11,2%.

Ωστόσο, ο δείκτης δεν έχει επανέλθει στα προς της πανδημίας επίπεδα. Στο τέλος του τ΄ριτου τριμήνου η τιμή του Δείκτη ήταν 98,5, που σημαίνει ότι είναι χαμηλότερα από τις 99,3 μονάδες του πρώτου τριμήνου 2020. Να σημειωθεί πως ο δείκτης ήταν στις 98,4 μονάδες κατά μέσο όρο το έτος 2016.