Αναστέλλονται για 15 ημέρες όλες οι επισκέψεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοίνωσε στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό, ότι

-Αναστέλλονται στο σύνολο τους οι πάσης φύσεως επισκέψεις τις επόμενες 15 ημέρες.

-Αναστέλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η λειτουργία των υπηρεσιών υποδοχής του κοινού (πρωτόκολλο) με την  φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων. Το κοινό θα εξυπηρετείται ηλεκτρονικά και τα αιτήματα των πολιτών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση public@mnec.gr.

-Η αλληλογραφία και τα δέματα που διακινούν οι εταιρείες courier θα παραδίδονται στους αρμόδιους στις κεντρικές εισόδους των κτιρίων του Υπουργείου και οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση τους.

-Οι Γενικοί Γραμματείς σε συνεργασία με τους Γενικούς Διευθυντές  θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για τους εργαζόμενους προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στο Υπουργείο.

Επισημαίνεται ότι σήμερα ολοκληρώνεται η απολύμανση σε όλους τους χώρους και τα κτίρια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ τοποθετούνται αντισηπτικά δίπλα στους ανελκυστήρες σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εισόδους των κτιρίων του Υπουργείου.