Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών της Forthnet μέχρι να ανακοινώσει τη διοίκηση

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «FORTHNET Α.Ε.» από σήμερα 23 Νοεμβρίου 2020 μέχρις ότου η ως άνω εταιρία να παράσχει στο επενδυτικό κοινό ολοκληρωμένη πληροφόρηση αναφορικά με τη Διοίκηση της εταιρίας και τη συγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αναστέλλεται ακόμη προσωρινά και η διαπραγμάτευση των ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας.