Ανεπαίσθητη πτώση του δείκτη κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών στο β΄τρίμηνο 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 0,5%. Σε σύγκριση με τον δείκτη του Α΄ τριμήνου 2020, ο Γενικός Δείκτης κατά το Β΄ τρίμηνο 2020, παρουσίασε μείωση 0,4%.  Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2019, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Β΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 0,1%. Ειδικότερα, η ετήσια μείωση κατά 0,1%, οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,4%, καθώς και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,4%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2018 – Ιουνίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Τον Ιούνιο του 2020 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2019 παρουσίασε μείωση 0,5%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση τιμής των Ιούνιο σημείωσαν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.