Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα όλες τις Κυριακές του έτους σε Πλάκα-Μοναστηράκι-Ακρόπολη από Νοέμβριο 2021

ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 3412 ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών Γιώργου Δημόπουλου επιτρέπεται το άνοιγμα και των εμπορικών καταστημάτων που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή Πλάκας- Μοναστηράκι – Ακρόπολη όλες τις Κυριακές του χρόνου. Πρόκειται για την απόφαση Αριθμ. 529017,  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3412 την παραμονή του Δεκεπενταύγουστου (ΦΕΚ Β’ 3412, 14 Αυγούστου 2020).

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο Αντιπεριφερειάρχης ενεργοποιεί την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, με την οποία του δίδεται η δυνατότητα, μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς, να λειτουργούν προαιρετικά τα εμπορικά καταστήματα και άλλες Κυριακές, πέραν αυτών που ορίζει ο νόμος. Σήμερα, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου.

Τι αναφέρει η απόφαση:

Επειδή, Σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως αυτή  τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ισχύουν τα εξής: «1 Α Επιπλέον. επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Αυγούστου, στις εξής περιοχές:
α) Στο Δήμο Αθηναίων……………..
«2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη».
και αφού συνεκτιμήθηκαν σημαντικές παράμετροι όπως:
1) Η παραδοσιακή αγορά της Πλάκας, αποτελεί στην πραγματικότητα την «Παλιά πόλη της Αθήνας», όπως οριοθετείται στο πολεοδομικό διάταγμα (Δ΄ 1329/1993, όπου στο άρθρο 1 οριοθετείται ακριβώς η περιοχή της  παλιάς αγοράς, που περιλαμβάνει την Πλάκα, το Μοναστηράκι και την Ακρόπολη.

2) Σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, η «παλιά πόλη» παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τουρισμού και τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με ειδικό ωράριο.

3) Τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται στα σημεία της παραδοσιακής αγοράς της Αθήνας (Πλάκα – Μοναστηράκι – Ακρόπολη), στηρίζονται αποκλειστικά στον εισερχόμενο τουρισμό και η λειτουργία δεν περιορίζεται στις ημέρες της τυπικής λειτουργίας των καταστημάτων, δηλαδή Δευτέρα έως Σάββατο.

4) Στην περιοχή δραστηριοποιούνται κυρίως μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι στον κλάδο και απασχολούν ως προσωπικό μόνιμους συνεργάτες, αποφασίζουμε ότι:
Στην περιοχή της Πλάκας- Μοναστηράκι – Ακρόπολη επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων  που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 και όλες τις άλλες Κυριακές, πλέον εκείνων που ορίζονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022.

Κάθε άλλη απόφαση επί του θέματος παύει να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Δεκέμβριο. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έτσι οι εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Πλάκας- Μοναστηράκι – Ακρόπολη μπορούν να λειτουργούν όλες τις Κυριακές του έτους από τον Νοέμβριο του 2021.

Η διαβούλευση των εμπλεκομένων μερών, που αναφέρεται στην απόφαση πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου και τα πρακτικά υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από άπαντες τους παρευρισκομένους και συγκεκριμένα από τον επιχειρησιακό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, από εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Καταστημάτων, από τον Αντιπρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, από τον εκπρόσωπο των καταστηματαρχών Πλάκας, από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρειας Αττικής. Επί του θέματος τοποθετήθηκε στις 13 Ιουλίου ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών και Κοινόχρηστών χώρων.

Εδώ το ΦΕΚ με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.