Άνοδος τιμών παραγωγού στον τομέα υπηρεσιών

Ανοδικά κινήθηκε το κόστος παραγωγής στη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε στις: Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών (9,9%), Υπηρεσίες παρουσίασης στα μέσα ενημέρωσης (3,8%), Υπηρεσίες απασχόλησης (3%), Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων (2,8%), Υπηρεσίες ασφάλειας και διεξαγωγής ερευνών (1,9%), Υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων και λογιστικού ελέγχου- υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών (1,9%), Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης (1,6%), Υπηρεσίες καθαρισμού (1,4%), Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών (1,3%), Υπηρεσίες αποθήκευσης (0,9%), Ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (0,5%), Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (0,5%), Υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και μετακόμισης (0,4%), Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων (0,2%), Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικές εταιρείες (0,1%) και Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων (0,1%). Αντίθετα, μειώθηκε στις Υπηρεσίες ενημέρωσης (2,5%), Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών (1,2%) και Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, παροχής συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες (0,8%). Και παρέμεινε αμετάβλητος στις Νομικές υπηρεσίες.