Από 11 Δεκεμβρίου η αποζημίωση ειδικού σκοπού του Νοεμβρίου σε 674.871 δικαιούχους

Από το βράδυ της Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου θα αρχίσει η απόδοση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους 674.871 εργαζόμενους οι οποίοι τέθηκαν σε αναστολή το μήνα Νοέμβριο και θα λάβουν το ποσό των 800 ευρώ ή αναλογία του ποσού αφού το lockdown ξεκίνησε από τις 3 Νοεμβρίου για Θεσσαλονίκη και Σέρρες και από 7 Νοεμβρίου για την υπόλοιπη Ελλάδα (η αποζημίωση των 800 ευρώ μηνιαίως ισχύει μόνο για τον Νοέμβριο ενώ από τον Δεκέμβριο επανέρχεται το ποσό των 534 ευρώ).

Για την κάλυψη του συνόλου των αποζημιώσεων θα εκταμιευθούν 439,9 εκατ. ευρώ (κατά μέσο όρο αναλογεί ποσό 652 ευρώ).

Στις πληρωμές αυτές συμπεριλαμβάνονται και 14.736 περιπτώσεις, που αφορούν ορθές επαναλήψεις δηλώσεων εργοδοτών (επανυποβολές δηλώσεων, διορθώσεις και συμπληρωματικές δηλώσεις).

Επίσης, 23.866 εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν την απαιτούμενη δήλωση εργαζομένου αποδοχής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και καλούνται να προβούν – όσοι φυσικά δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού – σε υποβολή δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο παραμένει ανοικτό για να δέχεται δηλώσεις ώστε να συμπεριληφθούν σε επόμενες πληρωμές.

Ακόμα, επανεξετάζεται το καθεστώς 9.602 εργαζομένων που εμφανίζονται στο σύστημα με πολλαπλή πλήρη απασχόληση, προκειμένου να ελεγχθεί εάν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης. Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, «από την αρχή της πανδημίας μέχρι και τον μήνα Νοέμβριο το καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έχει καταβάλει πληρωμές ποσών ύψους 2.520.005.028,88 ευρώ σε 3.429.710 δικαιούχους εργαζομένους και σε 185.605 επιχειρήσεις.»