Από την Τράπεζα Πειραιώς στην Optima Bank

H Οptima Bank εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα στο Ψυχικό (Ολυμπιονικών 330 και Βενιζέλου) όπου οι συναλλαγές δεν πραγματοποιούνται σε γκισέ, αλλά σε γραφεία συνεργασίας.

Ο Δημήτρης Κυπαρίσσης διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας δήλωσε με αφορμή τη λειτουργία του καταστήματος ότι «επιδιώκουμε να προσφέρουμε με ανθρώπινο πρόσωπο την καλύτερη τραπεζική εμπειρία στη χώρα».
Η Optima Bank είναι η συνέχεια της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, η οποία το 2018 μετά από διεθνή διαγωνισμό πουλήθηκε από την Cyprus Popular Bank (Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου) στην κυπριακή εταιρεία IREON INVESTMENTS LTD , 100% θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Μotor Oil Hellas, που έχει βασικότερο μέτοχο τον όμιλο Βαρδινογιάννη.

Πρόκειται για πολύ μικρή τράπεζα με ενεργητικό (31/12/2018) €208,3 εκατ., η οποία δεν λειτουργούσε αμιγώς ως τράπεζα αλλά κυρίως ως χρηματιστηριακή εταιρεία και επενδυτική τράπεζα.  Οι καταθέσεις την ίδια ημερομηνία ήταν 77,6 εκατ. ευρώ αλλά συμπεριλαμβάνονται στο ποσό καταθέσεις πελατών από χρηματιστηριακές συναλλαγές (οι οποίες δεν ανήκουν στην τράπεζα, αλλά στους πελάτες).

Τα δάνεια προ προβλέψεων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι παροχές πιστώσεων για αγορά μετοχών (margin), ανήλθαν την 31/12/2018 σε €39,4 εκατ., αυξημένα κατά 11,0% έναντι του 2017 (€35,5 εκατ.).

Σε ότι αφορά τα έσοδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €3,5 εκατ. και από προμήθειες σε €3,0 εκατ. Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν ε €3,7 εκατ.

Ο όμιλος Βαρδινογιάννη ήταν εκ των βασικών μετόχων στην Τράπεζα Πειραιώς, πριν η τράπεζα προχωρήσει στις ανακεφαλαιοποιήσεις και στην αγκαλιά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το έτος 2014, η ελεγχόμενη εταιρεία – από την οικογένεια Βαρδινογιάννη – Χρυσός Οδηγός Α.Ε. κατάφερε να προχωρήσει σε ένα από τα μεγαλύτερα κουρέματα δανείων ύψους 320 εκατ. ευρώ, που είχαν χορηγήσει οι ελληνικές τράπεζες.