Αποκάλυψη του Reporters United: Εισήγηση για τη μη ανανέωση της άδειας της «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.»

Το Reporters United (δίκτυο ρεπόρτερ με σκοπό την υποστήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα) και ο δημοσιογράφος Θ. Χονδρόγιαννος δημοσιεύουν ένα ρεπορτάζ για την ανακύκλωση. Αποκαλύπτουν έγγραφο του ΕΟΑΝ (ελέγχει τη λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΣΕΔ), σύμφωνα με το οποίο, ο ΕΟΑΝ «δεν δύναται να εισηγηθεί την ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ», του συστήματος ανακύκλωσης της εταιρείας Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε. Η εταιρεία Ανταποδοτική Ανακύκλωση διαχειρίζεται τα «Σπιτάκια Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», στα οποία πετάμε πλαστικές, γυάλινες και αλουμινένιες συσκευασίες με ανταποδοτικό αντίτιμο τρία λεπτά του ευρώ ανά συσκευασία.

Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 17.11.2020 (αριθμός πρωτοκόλλου: 4426/17-11-2020) και θέμα Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Συσκευασίας που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» και λήψη απόφασης σχετικά με: 1) τη συμμόρφωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 4496/2017, και 2) την ανανέωση της έγκρισης του ΣΣΕΔ.

Εδώ το πλήρες αναλυτικό ρεπορτάζ