Αποκλίσεις στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων το Σεπτέμβριο – Ποιοί κλάδοι δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας

Τα τελευταία δεδομένα για την πορεία των επί μέρους επιχειρηματικών κλάδων στην Ευρώπη που δημοσιοποίησε την Τρίτη η IHS Markit δείχνουν τρία πράγματα:

  • αύξηση της παραγωγής σε βασικές κατασκευαστικές δραστηριότητες τον Σεπτέμβριο
  • ότι αρκετοί κλάδοι αποκλίνουν καταγράφοντας πτώση
  • και τρίτον ότι μόνο τέσσερις κλάδοι σου 20 δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας.

Τα σχετικά στοιχεία για τους δείκτες PMI προήλθαν από τις απαντήσεις άνω των 8.000 εταιρειών του ιδιωτικού τομέα από 11 χώρες. Οι δείκτες είναι διαθέσιμοι για βασικά υλικά, καταναλωτικά αγαθά, καταναλωτικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικά, υγειονομική περίθαλψη, βιομηχανία, τεχνολογία, και επιμέρους τομείς αυτών των κλάδων.
Ανάμεσα στους 20 κλάδους οι 14 είχαν υψηλότερη παραγωγή το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020 εκ των οποίων 6 κλάδοι στον τομέα της μεταποίησης.

Πρώτος σε ρυθμό ανάπτυξης ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας/ανταλλακτικών, ακολουθούμενος από τον κλάδο των μετάλλων/εξόρυξης, των οικοδομήσιμων υλικών, των προϊόντων οικιακής και προσωπικής χρήσης, των μηχανημάτων και των χημικών.
Πέραν των κλάδων μεταποίησης οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι τομείς ήταν τράπεζες, και βιομηχανικές υπηρεσίες.

Από την άλλη πλευρά, έξι τομείς σημείωσαν πτώση δραστηριότητας
τον Σεπτέμβριο. Η ταχύτερη μείωση παρατηρήθηκε και πάλι στον στον κλάδο του τουρισμού/αναψυχής, παρουσιάζοντας απότομη πτώση μετά τον Μάιο. Ακολούθησε ο κλάδος υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, του λογισμικού, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του τεχνολογικού εξοπλισμού (ο μοναδικός κλάδος της μεταποίησης με πτώση παραγωγής) και των λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Απασχόληση

Σχετικά με την απασχόληση, μόνο τέσσερις τομείς σημείωσαν αύξηση του εργατικού δυναμικού τον Σεπτέμβριο, μάλιστα με τον υψηλότερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ήταν ισχυρότερη στον κλάδο φαρμάκων/βιοτεχνολογίας. Οι άλλοι κλάδοι που δημιούργησαν θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο ήταν του λογισμικού  των προϊόντων ξύλου/χάρτου και των οικοδομήσιμων υλικών.