Απορρίφθηκε το αίτημα Greenhill για ανάκληση του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 66,7% των παρισταμένων

Σε συνέχεια της ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα 22 Απριλίου 2021,  το αποτέλεσμα επί του αιτήματος του μετόχου Greenhill Investments για ανάκληση του διοικητικού συμβουλίου είναι αρνητικό.

Συγκεκριμένα ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 175.538.858 μετοχές

 • υπέρ της ανάκλησης ψήφισαν μέτοχοι με 55.748.712 μετοχές ή ποσοστό 31,76% των παρισταμένων
 • κατά της ανάκλησης ψήφισαν μέτοχοι με 117.089.205 μετοχές ή ποσοστό 66,7% των παρισταμένων
 • λευκό ψήφισαν μέτοχοι με 2.700.941 μετοχές.
 • Το επόμενο θέμα που τίθεται προς ψήφιση είναι επίσης αίτημα του μετόχου Greenhill για την ανάκληση των μελών της επιτροπής ελέγχου καθώς αποτελείται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το οποίος είναι ολιγομελές, ήτοι πενταμελές.Οι εκπρόσωποι της Greenhill και της Pemanoaro ζήτησαν να αντικατασταθούν ο κ. Κωνσταντίνος Τούμπουρος και η Αθηνά Χατζηπέτρου (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας), καθώς είναι και ελεγκτές και ελεγχόμενοι ενώ ο κ. Τούμπουρος, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Greenhill κ. Βενιέρης στο πρόσωπό του υπάρχει επιπρόσθετα θέμα σύγκρουσης συμφερόντων ως συνδιαχειριστής εταιρείας real estate. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής:Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 175.531.988 μετοχές
 • υπέρ της ανάκλησης ψήφισαν μέτοχοι με 55.809.212 μετοχές ή ποσοστό 31,79% των παρισταμένων
 • κατά της ανάκλησης ψήφισαν μέτοχοι με 117.079.355 μετοχές ή ποσοστό 66,7% των παρισταμένων
 • λευκό ψήφισαν μέτοχοι με 2.643.441 μετοχές

  Το κρίσιμο θέμα της αύξησης κεφαλαίου
  Ακολουθεί συζήτηση και ψηφοφορία για το θέμα της μείωσης κεφαλαίου κατά 212,129 εκατ. ευρώ (προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών) και εν συνεχεία αύξησης κεφαλαίου έως 120 εκατ. ευρώ.
  Ακολουθούν δύο διαφορετικές ψηφοφορίες για αυτά τα θέματα.Ενσταση Greenhill Investments επί του πίνακα μετόχων

Ο εκπρόσωπος της Greenhill Investments, δικηγόρος Βενιέρης έκανε ένσταση επί του πίνακα μετόχων λόγω της συμμετοχής στην συνέλευση τωνν εκπρόθεσμων μετόχων
Το προεδρείο απέριψε την ένσταση, καταχωρώντας στα πρακτικά το αίτηνα της Greenhill.

Η ένσταση γίνεται διότι έτσι όπως εξελίσσεται η συνέλευση είναι οριακή η πλειοψηφία που διαμορφώνεται και για την απόφαση περί αύξησης κεφαλαίου, καθώς για την έγκριση της αύξησης χρειάζεται η θετική ψήφος  μετόχων που εκπροσωπούν τα 2/3 του παριστάμενων μετόχων δηλαδή του 66,66%.