Attica Group: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης μετοχών

Η ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 12.12.2023 ανακοίνωσης της, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών που σχηματίστηκαν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (η «ΑΝΕΚ»), σύμφωνα με τις από 22.11.2023 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας και της ΑΝΕΚ, και δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3166897ΑΠ/04.12.2023 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το τελικό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε Ευρώ 23.329,40 που αντιστοιχεί σε Ευρώ 1,944116 για κάθε ακέραιη μετοχή (τυχόν απόκλιση οφείλεται σε στρογγυλοποίηση).

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») της ATHEXCSD κατά την 06.12.2023 (record date), ως κάτοχοι μετοχών της πρώην εισηγμένης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».

H απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί την 19.01.2024, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ., ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις της χρηματικής καταβολής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Επιπλέον σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ, θα αποζημιωθεί μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.