Αττικές Εκδόσεις: Αγοράσαμε το «The Toc» μετά την κεφαλαιοποίηση των χρεών €3,2 εκατ.

Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι η εταιρεία που έχει το ειδησεογραφικό σάιτ The TOC, η THE TOC DIGITAL MEDIA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. εξαγοράστηκε από τις Αττικές Εκδόσεις χωρίς χρέη. Όχι γιατί δεν είχε χρέη η εταιρεία, αλλά γιατί πριν από την εξαγορά  (12/11/2019) το χρέος της 3,287 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποιήθηκε και μηδενίστηκε.

Στην ανακοίνωση εξηγεί ότι αυτό προκύπτει και από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), όπου αναφέρεται ότι δυνάμει της από 21.10.2019 απόφασης της Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της «The Toc AE » αυξήθηκε κατά ευρώ τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσια τέσσερα (33.204€), με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων (33.204) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1€) ευρώ η καθεμία, οι οποίες διατίθενται υπέρ το άρτιο με τιμή διάθεσης εκατό (100€) ευρώ η καθεμία, ήτοι με συνολικό υπέρ το άρτιο ποσόν τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (3.287.196) ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσου χρέους αξίας 3.320.400 € κατά την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης.
Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις δεν έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα από ποιόν αγόρασε την εταιρεία THE TOC DIGITAL MEDIA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε., από τους ιδρυτές, από τις τράπεζες ή και από τους δύο; Προφανώς μετά την κεφαλαιοποίηση δανείων έγιναν μέτοχοι οι τράπεζες, οι οποίες και έλαβαν το ποσό των 400.000 ευρώ, που ήταν το τίμημα της αγοράς.