Χρέη €3,5 εκατ. και ζημιές για την THE TOC, που αγόρασε η «Αττικές Εκδόσεις»

Η εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Αττικές Εκδόσεις ανακοίνωσε την εξαγορά της εταιρείας THE TOC DIGITAL MEDIA YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. έναντι 399.900 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα η διοίκηση των Αττικών Εκδόσεων αγόρασε μία εταιρεία με ικανοποιητικό κύκλο εργασιών για μία ιστοσελίδα, αλλά που λειτουργεί χρόνια με ζημιές, κι έχει δανειστεί μεγάλα ποσά, πολλαπλάσια σε σύγκριση με τον τζίρο της και τα κεφάλαιά της, όπως προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας είναι:

  • κύκλος εργασιών 670.347 ευρώ το 2018 έναντι 658.585 ευρώ το 2017
  • ζημιές 266.744 ευρώ το 2018 από 190.204 ευρώ το 2017
  • δανεισμός 3,4 εκατ. ευρώ το 2018 (αυξημένος από 3,320 εκατ. ευρώ το 2017)
  • λειτουργικά αποτελέσματα (Ebitda) προ φόρων τόκων και αποσβέσεων αρνητικά κστά 141.460 ευρώ.

Η εταιρεία έχει συσσωρεύσει ζημιές 3,209 εκατ. ευρώ, γεγονός που εξαφάνισε τα ίδια κεφάλαια των μετόχων ύψους 150.000 ευρώ και «κατάπιε» και το μεγαλύτερο μέρος των δανείων.