Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζα Πειραιώς: Η Τράπεζα στο τέλος του 2020 θα είναι κεφαλαιακά ισχυρή και κερδοφόρος

Η Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του 2020 θα έχει ενεργητικό της τάξης των 70 δισ.ευρώ, θα είναι κεφαλαιακά ισχυρή, κερδοφόρος και θα παραμένει η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου, από το βήμα της τακτικής γενικής συνέλευσης. Ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε στη σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος που συνιστά ευκαιρία και ανάσα για την ελληνική οικονομία, ώστε να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μπορέσει να ανακάμψει μετά την πολυετή ύφεση.

Σε αυτό το πλαίσιο η Τράπεζα Πειραιώς θα συντελέσει ως η μεγαλύτερη τράπεζα στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο κ. Μεγάλου και υπογράμμισε τη δέσμευση για νέες χρηματοδoτήσεις άνω των 3 δισ.ευρώ το 2018. «Στόχος μας είναι να αυξάνουμε κάθε χρόνο τις χρηματοδοτήσεις μας και να φθάσουμε στο τέλος του 2020, τα 5 δισ.ευρώ ετησίως από τα 2,7 δισ. ευρώ που ήταν το 2017 και 2 δισ.ευρώ του 2016», είπε.
Στη βελτίωση των συνθηκών για τη χώρα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, ο οποίος σημείωσε ότι με τις αποφάσεις του Εurogroup της 21ης Ιουνίου, τίθενται οι βάσεις για επιστροφή στην κανονικότητα και σε ανάπτυξη για τη χώρα μας. Η περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους που προσέφερε στην Ελλάδα το Eurogroup εξασφαλίζει ότι η Ελλάδα θα έχει ήπιες ανάγκες αναχρηματοδότησης τα επόμενα 10 χρόνια, ανοίγοντας το δρόμο ώστε η χώρα να επιστρέψει στις αγορές, επισήμανε ο κ. Χαντζηνικολάου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει την ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος και το θετικό παγκόσμιο κλίμα που επικρατεί, για να επιταχύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις.

«Οι ιδιωτικοποιήσεις, που είναι σε εξέλιξη, και η έγκαιρη εκτέλεσή τους είναι ένα ουσιαστικό μήνυμα προς τις αγορές, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε θετικά παραδείγματα για το λιμάνι του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, τα περιφερειακά αεροδρόμια, τον σιδηρόδρομο και την Εγνατία οδό, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να δούμε περισσότερα για μεγάλα έργα, όπως αυτό του Ελληνικού. Εξίσου σημαντική είναι συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και η υλοποίηση και ολοκλήρωση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που προσβλέπουν στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού κρατικού μηχανισμού, γρήγορης απονομής δικαιοσύνης, και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας», είπε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς από το βήμα της γενικής συνέλευσης της τράπεζας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, αναφέρθηκε στις επιδόσεις της τράπεζας το 2017 που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βελτίωση της ρευστότητας και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως και σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση. «Η υλοποίηση του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας έχει ήδη ενισχύσει τον δείκτη στο επίπεδο του 14,4%», σημείωσε, προσθέτοντας ότι συνεχίζεται η διαδικασία αποεπένδυσης από τις διεθνείς δραστηριότητες, οι οποίες στο τέλος του 2017 αποτελούσαν μόνο το 5% του ενεργητικού, σε ευθυγράμμιση με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώνει με επιτυχία αυτή την περίοδο 2 πωλήσεις προβληματικών δανείων, οι οποίες ανοίγουν νέους δρόμους για τη δημιουργία μιας λειτουργικής δευτερογενούς αγοράς NPLs, η οποία θα βοηθήσει τις τράπεζες να μειώσουν με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα το προβληματικό τους χαρτοφυλάκιο. «Οι συγκεκριμένες συναλλαγές μειώνουν τα προβληματικά μας δάνεια κατά περίπου 2 δισ.ευρώ με θετικό αποτέλεσμα στα κεφάλαια και την κερδοφορία μας», τόνισε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο Agenda 2020 και μέσω αυτού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μεγάλου, «είμαστε βέβαιοι ότι η Τράπεζα θα συντελέσει ως η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας».

Οι κύριοι στόχοι της «AGENDA 2020» είναι:

1. η μείωση των δανείων σε καθυστέρηση (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοίγματα (NPEs) σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα,

2. η δημιουργία κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, με ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα

3. η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης

4. η αποκατάσταση της αυτόνομης πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές

Στην APS πωλήθηκε “πακέτο” καταναλωτικών NPLs της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατέληξε σε δεσμευτική συμφωνία με την APS Investments S.a.r.l. σε σχέση με την πώληση και μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από καταγγελμένα μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια και οφειλές πιστωτικών καρτών συνολικής πιστωτικής απαίτησης €2.238 εκατ ή €385 εκατ. μεικτής λογιστικής αξίας.

Το κλείσιμο της Συναλλαγής υπόκειται στους συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένων εποπτικών και λοιπών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Ελλάδα, καθώς και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται σε 5% του €1,0 δισ ανεξόφλητου κεφαλαίου του Χαρτοφυλακίου. Η επίπτωση της Συναλλαγής στον εποπτικό δείκτη κεφαλαίων CET-1 της 31ης Μαρτίου 2018 αναμένεται να είναι θετική κατά 4 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα μειώσει κατά 30 μονάδες βάσης τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα διατηρεί έλεγχο επί της εξυπηρέτησης του Χαρτοφυλακίου, ούτε θα διακρατήσει κινδύνους και οφέλη που συνδέονται με αυτό.

“Ανακοινώνουμε σήμερα τη δεύτερη συμφωνία πώλησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς για το 2018, λίγο μετά τη συμφωνία για την πώληση εξασφαλισμένου επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου πριν από ένα μήνα. Η προσπάθειά μας για τη μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει εντατικοποιηθεί και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι και οι δυο πρόσφατες συμφωνίες έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα και στα εποπτικά κεφάλαιά μας”, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Χρήστος Μεγάλου.

“Εμείς στην APS είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμφωνήσουμε άλλο ένα έργο-ορόσημο στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι η δέκατη πέμπτη αγορά που καλύπτουμε και είμαστε σταθερά αφοσιωμένοι στη δέσμευσή μας σε χρόνο, τεχνογνωσία και πόρους σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει μία από τις κορυφαίες αγορές μας”, δήλωσε ο Martin Manchon, Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής της APS.

Η Ernst & Young λειτουργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή. Η White & Case ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Koutalidis Law Firm ως ελληνικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή.

Η APS υποστηρίχθηκε στη Συναλλαγή από τους ακόλουθους συμβούλους: Dentons Europe LLP, Machas & Partners Law Firm, Sioufas & Associates Law Firm και Cepal Hellas Financial Services S.A.

Ο Χρήστος Μεγάλου ο καλύτερος CEO στην Ελλάδα για το 2018

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς ήταν στην πρώτη πεντάδα μεταξύ των CEO των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών, με πάνω από 11.300 συμμετοχές.

Στην πρώτη πεντάδα μεταξύ των CEO των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών αναδείχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, κατά την ψηφοφορία του Extel Survey στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 11.300 στελέχη τραπεζών, επενδυτικών εταιρειών και επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού κλάδου από 88 χώρες.

Xαρακτηριστικό της διαδικασίας που ανέδειξε παράλληλα τον κ. Μεγάλου ως τον καλύτερο CEO στην Ελλάδα για το 2018, στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων και όχι μόνο των τραπεζών, είναι ότι οι υποψηφιότητες και οι τελικές διακρίσεις δίνονται απευθείας από τα στελέχη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς ψηφίστηκε στην πρώτη πεντάδα μεταξύ των CEO των 97 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων, μαζί με τους Ζοζέ Αντόνιο Αλβαρέζ της Santander, Κάρλο Μεσίνα της Intesa Sanpaolo, Γκονζάλο Γκορταζάρ της CaixaBank, Ζαν Πιερ Μουστιέ της UniCredit.

Σημαντική διάκριση έλαβε επίσης το τμήμα Investor Relations της Τράπεζας Πειραιώς, που κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων και την ένατη θέση μεταξύ 128 ευρωπαϊκών τραπεζών. Σύμφωνα με την Extel, στην ψηφοφορία του 2018 καταμετρήθηκαν πάνω από 906.000 ψήφοι ενώ οι υποψήφιοι ήταν περίπου 20.000 από 3.000 οργανισμούς.