Δ. Μαντζούνης, CEO Alpha Bank: H διαδοχή είναι ένα σοβαρό θέμα – Θα δρομολογήσουμε τις διαδικασίες με πνεύμα Alpha Bank

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτρης Μαντζούνης απευθυνόμενος στους μετόχους δήλωσε πως ο ίδιος θα δρομολογήσει τις εξελίξεις για τον νέο CEO της τράπεζας.

Οπως τόνισε χαρακτηρστικά η τράπεζα με 148 χρόνια παράδοσης έχει πάρα πολλά ικανά στελέχη και είναι σε θέση να βρει όχι μόνο έναν αλλά και δύο και τρία στελέχη να συνεχίσουν την ανοδική πορεία της τράπεζας οδηγώντας την στην επόμενη ημέρα.

Ο καλύτερος που θα επιλεγεί θα πρέπει να προέρχεται μέσα από τους κόλπους της τράπεζας. Από τη νέα μου θέση θα συνεχίσω να υπηρετώ την Alpha Bank», πρόσθεσε ο κ. Μαντζούνης.

«Το ζήτημα είναι τι τράπεζα θέλουμε να έχουμε. Η απόφαση είναι δύσκολη, η διαδοχή είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με σύνεση», τόνισε ο Δ. Μαντζούνης.
«Να εξετάσουμε τι ζητάμε χωρίς να βιαζόμαστε και να κάνουμε κινήσεις που θα μετανιώσουμε. Στην Alpha Bank δεν επιτρέπονται λάθη. Θα δρομολογήσουμε τις διαδικασίες με πνεύμα Alpha Bank», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απο την πλευρά του ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασίλης Ράπανος ανέβηκε στο βήμα συγκινημένος και  δήλωσε οτι θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια του κ. Μαντζούνη και μαζί θα επιλέξουν τον επόμενο CEO της τράπεζας.

Οσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση της τράπεζας, ανέφερε ότι έχουν γίνει αλλαγές σημαντικές, οι οποίες βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές.

Οσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, ο κ. Ράπανος υπογράμμισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι δυσκολίες δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί, ωστόσο όσο ομαλοποιούνται οι συνθήκες, τόσο το τραπεζικό σύστημα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη χρηματοδότηση της αγοράς.

Κλείνοντας την ομιλία του, ανέφερε «τι η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μία νέα περίοδο προκλήσεων και ευκαιριών και χρειάζεται προσοχή έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα όπως είναι για παράδειγμα η ανεργία, να ενισχυθεί η αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες συνεχίζουν να υπολείπονται των εισαγωγών και να επιταχυνθεί η απελευθέρωση προϊόντων και υπηρεσιών που θα συμβάλλει και στη μείωση των τιμών.

 

Σήμερα 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξεως της θητείας του και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών και Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” (η “Τράπεζα”) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως
2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής των.

4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως και περί του ορισμού Μέλους της Επιτροπής
Ελέγχου.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξεως της θητείας του και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών και Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, της Πολιτικής της Τραπέζης για την Αποζημίωση Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών της λόγω Αποχωρήσεως. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

8. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, του Αποταμιευτικού Προγράμματος της Τραπέζης για την καταβολή (από την ίδια και από Στελέχη αυτής) καθορισμένων εισφορών. Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων.

9. Τροποποίηση των άρθρων 8.1, 9.2 και 14.2 του Καταστατικού.

10. Χορήγηση αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Νεώτερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.