Δάιος: Υπεγράφη η έκδοση ομολογιακών 87,3 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση δανεισμού

Η εταιρεία Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 27/03/2020 υπέγραψε Σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ποσού 30.886.000,00 ευρώ με διοργανωτή της έκδοσης, πληρεξούσιο καταβολών και εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών την Alpha Bank και συμμετέχουσα τράπεζα τη Eurobank Ergasias.

Συγκεκριμένα το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας μέχρι την 20η Ιουνίου 2028 και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Επίσης την ίδια ημερομηνία η θυγατρική εταιρεία (100%) της Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ, Hellas Holiday Hotels Α.Ε. υπέγραψε Σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ποσού 56.419.425,00 ευρώ με διοργανωτή της έκδοσης, πληρεξούσιο καταβολών και εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δανειστών την Alpha Bank και συμμετέχουσα τράπεζα τη Eurobank Ergasias. Συγκεκριμένα το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2028 και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.