ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η συμφωνία με την RWE

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε το Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της RWE Renewables GmbH, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 2 GW, μέσω κοινού επενδυτικού σχήματος.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

H ΔΕΗ Α.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 9.3.2020, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιό της ενέκρινε συμφωνητικό συνεργασίας (Head of Terms), μεταξύ της, κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της RWE Renewables GmbH, με σκοπό την από κοινού συνεισφορά και υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 2 GW μέσω κοινού επενδυτικού οχήματος (JVCo).

Τα ποσοστά συμμετοχής στο κοινό επενδυτικό σχήμα θα είναι 51% για την RWE Renewables GmbH και 49% για την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε..