ΔΕΗ: Η κα Ευθυμία Μπαλή αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων

Την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων στην κα Ευθυμία Μπαλή και καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Πελατών στον κ. Ιωάννη Τσαγιάννη ανακοίνωσε η ΔΕΗ Α.Ε.