ΔΕΗ: Όλοι εκτός κινέζων πέρασαν στη β΄ φάση του διαγωνισμού για ΔΕΔΔΗΕ – Καλοκαίρι οι προσφορές

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα σχήματα που περνούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την πώληση του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ. Από τους συνολικά 11 ενδιαφερόμενους επενδυτές εκτός αποκλείστηκαν τα δύο εταιρικά σχήματα από την Κίνα. Σύμφωνα με το Δ.Σ. της ΔΕΗ δεν πληρούν τους όρους διότι έχουν τον ίδιο βασικό μέτοχο (κινεζικό δημόσιο) με την εταιρεία State Grid, η οποία είναι στρατηγικός επενδυτής στο διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ΑΔΜΗΕ. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού της ΔΕΗ υπήρχε ειδικός όρος που απαγόρευε την οποιαδήποτε σχέση των συμμετεχόντων με τον ΑΔΜΗΕ. Τα δύο κινεζικά σχήματα που αποκλείστηκαν είναι η κοινοπραξία China South Power Grid – China Three Gorges και η Guangzhou Power.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την οποία Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες στην δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας – σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στην Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – είναι οι (με αλφαβητική σειρά):

– ARDIAN Infrastructure Funds

– BCI – British Columbia Investment Management Corporation

– BLACKROCK – BlackRock Alternatives Management, L.L.C

– CVC Capital Partners – Advisers Company, S.a.r.l.

– F2i – Fondi Italiani per le Infrastructure SGR S.p.A

– First Sentier Investors EDIF III GP S.a.r.l.

– KKR – Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

– MACQUARIE Group Limited

– OHA – Oak Hill Advisors LLP

Στη δεύτερη φάση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο έλεγχο (due diligence) και θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ανοίξει το vdr του διαγωνισμού προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ και στη συνέχεια να ακολουθήσει το due diligence, δηλαδή οικονομικός, λογιστικός και νομικός έλεγχος. Οι προσφορές αναμένεται να κατατεθούν το καλοκαίρι.

Το προφίλ των επενδυτών

ARDIAN Infrastructure Funds με έδρα τη Γαλλία, 103 δισεκ. δολάρια κεφάλαια υπό διαχείριση και επενδύσεις σε ενέργεια, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες.

BCI – British Columbia Investment Management Corporation (Καναδάς): περιουσιακά στοιχεία 112 δις. δολάρια και επενδύσεις σε εταιρίες κοινής ωφέλειας, ακίνητα, ανανεώσιμες πηγές, υποδομές κ.α.

BLACKROCK – BlackRock Alternatives Management, L.L.C (έδρα: ΗΠΑ), με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση ύψους 8,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πολλαπλές τοποθετήσεις, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εταιρείες και δίκτυα.

CVC Capital Partners – Advisers Company, S.a.r.l. εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων με κεφάλαια υπό διαχείριση άνω των 117 δισεκ. δολαρίων και έδρα στο Λουξεμβούργο.

F2i – Fondi Italiani per le Infrastructure SGR S.p.A (Ιταλία), ταμείο επενδύσεων σε υποδομές με περιουσιακά στοιχεία ύψους 5,5 δισεκ. ευρώ.

First Sentier Investors EDIF III GP S.a.r.l. (Αυστραλία), Εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 176 δις. δολαρίων με επενδύσεις σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

KKR – Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (ΗΠΑ), διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 252 δισεκ. μέρος των οποίων είναι επενδεδυμένα σε υποδομές.

MACQUARIE Group Limited (Αυστραλία) , κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους 420 δισεκ. μεταξύ άλλων σε ενεργειακά δίκτυα.

OHA – Oak Hill Advisors LLP (ΗΠΑ), ταμείο επενδύσεων με περιουσιακά στοιχεία ύψους 49 δισεκ. σε δανειακά χαρτοφυλάκια υποδομές, υπηρεσίες και μεταποίηση.