ΔΕΗ: Προχωρά σε ΑΜΚ 750 εκατ. ευρώ

Σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους 750 εκατ. ευρώ, προχωράει το επόμενο διάστημα η ΔΕΗ.

H απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Το δημόσιο θα μειώσει το μερίδιό του κάτω από το 51%.

Σύμφωνα με πηγές, η κίνηση αυτή δεν αποκλείεται να σηματοδοτεί την είσοδο επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο.

H άντληση των κεφαλαίων θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών με σκοπό τη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου στρατηγικού της σχεδίου.

Οι νέες μετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας.