Δεν υπάρχει πληθωρισμός στην ευρωζώνη – Πτώση -0,2% τον Αύγουστο, με την Ελλάδα δεύτερη σε αποπληθωρισμό

Σύμφωνα με την Eurostat, τον Αύγουστο του 2020 ο δείκτης τιμών καταναλωτή (που εκφράζει την κατάστασή ή όχι του πληθωρισμού) παρουσίασε στην ευρωζώνη μείωση -0,2% από μικρή αύξηση 0,4% τον Ιούλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν +1%.

Στην ΕΕ ο πληθωρισμός ήταν 0,4% τον Αύγουστο του 2020, από 0,9% τον Ιούλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,4%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (-2,9%), στην Ελλάδα (-2,3%) και στην Εσθονία (-1,3%).
Το υψηλότερα ποσοστά εμφανίστηκαν στην Ουγγαρία (4,0%), στην Πολωνία (3,7%) και στην Τσεχία (3,5%).
Σε σύγκριση με τον Ιούλιο ο ετήσιος ρυθμός μειώθηκε σε 16 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε έξι.

Τον Αύγουστο, η υψηλότερη συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,33 ποσοστιαίες μονάδες) και ακολούθησαν υπηρεσίες (+0,30), μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (-0,03) και ενέργεια (-0,77).