Διαδραστικό Webinar από το Κέντρο Αειφορίας για την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στην κρίση του COVID-19

Tο πρώτο διαδραστικόLiveWebinarγια τη βιωσιμότητα και την υπευθυνότητα των επιχειρήσεων εν μέσω της πανδημίας του COVID-19με τίτλο «Τι περιμένουν οι πολίτες από τις υπεύθυνες επιχειρήσεις μέσα στην κρίση» δημιούργησε και παρουσίασε το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence), ανταποκρινόμενο άμεσα στις ανάγκες της περιόδου.

Το «ηλεκτρονικό» τους παρών έδωσαν σε αυτό τη Δευτέρα 30 Μαρτίου περισσότερα από 70 στελέχη Εταιρικής Υπευθυνότητας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Επικοινωνίας με τη διαδραστική συμμετοχή τους, παρακολουθώντας την ανάλυση πάνω σε βασικά ερωτήματα, ανησυχίες και προβληματισμούς εθνικού αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των επιχειρήσεων και στη σημασία των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στο πλαίσιο των εξελίξεων, ενώ παρατέθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές που συναντούν τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών εταιρειών και οργανισμών.

Μέσω έγκυρης και εμπεριστατωμένης επιστημονικής γνώσης, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα την επερχόμενη οικονομική κρίση με στόχο να οδεύσουν προς ένα βιώσιμο μέλλον.  Το Κέντρο Αειφορίας υποστηρίζει αυτήν την προσπάθεια με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και επίκαιρων ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευθυγραμμισμένων με τις νέες συνθήκες τηλε-εργασίας που έχουν προκύψει.