Διατάξεις που ευνοούν τα ψηλά κτίρια – ενδεικτικά Ελληνικό – στο νομοσχέδιο των κ.κ. Χατζηδάκη και Οικονόμου

Στη μέση από αριστερά, ο Δημήτρης Οικονόμου αρμόδιος υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», που συζητείται στη Βουλή έχει σκοπό την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας κατάρτισης, αναθεώρησης και τροποποίησης χωροταξικών πλαισίων και πολεοδομικών σχεδίων κάθε επιπέδου. Μεταξύ των άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων κρύβει ευκαιρίες προς φορείς, που σχεδιάζουν έργα με ψηλά κτίρια αφού η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη και του πιο ειδικού υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος γνωρίζει τα συγκεκριμένα θέματα (Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού και πρώην στέλεχος της Lamda Development) δίνει πλεονεκτήματα στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του έργου που έχει στα σχέδιά του την ανέγερση υψηλών και πολυτελών κτιρίων.

Οι διατάξεις του νόμου που περιγράφονται στα άρθρα 100 και 104 του νομοσχεδίου όπως αναφέρουν μηχανικοί με γνώση μπορεί να διευκολύνουν όσους σχεδιάζουν να κατασκευάσουν ψηλά κτίρια. Μεταξύ αυτών θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από τους φορείς που έχουν αναλάβει την ανάπλαση του Ελληνικού. Λεπτομέρεια είναι ότι οι διατάξεις έρχονται εν όψει της εκκίνησης των εργασιών.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο δίνονται πολεοδομικές ελευθερίες όπως η αύξηση των επιτρεπόμενων τετραγωνικών και ορόφων σε ψηλά κτίρια/ουρανοξύστες χωρίς να μεταβληθεί ο συντελεστής δόμησης.

Με βάση τις διατάξεις του εφόσον ψηφιστεί, οι ουρανοξύστες και τα ψηλά κτίρια κερδίζουν επιπλέον ορόφους για ειδικές εγκαταστάσεις, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ακόμη και για πισίνα.

Δηλαδή, αν σε ένα τέτοιο ψηλό κτίριο ο κύριος του έργου αποφασίσει να φτιάξει έναν όροφο ως κλειστή (ή ανοιχτή) πισίνα, αυτός ο όροφος (ή μέρος του) δεν θα προσμετράται στον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης.

Το ίδιο θα ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για στεγασμένους χώρους στάθμευσης (υπέργεια γκαράζ) αλλά και για ορόφους «που απαιτούνται για τη στατική επάρκεια του κτιρίου ή/και για λόγους αντισεισμικής προστασίας». Πρόκειται για έναν ορισμό εξαιρετικά ασαφή και γενικό για να χωρά διάφορα.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Στο άρθρο 100 του νομοσχεδίου δίνονται εκ νέου οι ορισμοί για όλες τις έννοιες του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και τροποποιείται ο νόμος 4067/2012. Στην παράγραφο 97 ορίζεται ότι «Ψηλά κτίρια είναι τα κτίρια που έχουν ύψος μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο» κάνοντας αναφορά σε όσα προβλέπονται στο άρθρο 15 του νόμου 4067/2012, «βάσει ειδικών όρων δόμησης που έχουν ορισθεί με ειδικά διατάγματα.»

Στη συνέχεια στο άρθρο 104 αναλύονται οι επιφάνειες σε κάθε οικοδομή που από το νόμο πλέον δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κάλυψης και τον συντελεστή όγκου. Με αυτό το άρθρο τροποποιούνται τα άρθρα 11, 12 και 13 ν. 4067/2012, δηλαδή ορισμένα από τα βασικά άρθρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ.) Επομένως με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν το πόσο χτίζει κάθε ενδιαφερόμενος. Πέρα από όσα έχουμε συνηθίσει και γνωρίζουμε, εισάγονται και νέες εξαιρέσεις και ειδικές προβλέψεις σε πολλές περιπτώσεις. Μία από αυτές μάλλον κλέβει το ενδιαφέρον….

Το άρθρο 104 και πως «συνεργάζεται» με το άρθρο 100

Στην περίπτωση του άρθρου 104 του νομοσχέδιου δίνονται οι εξαιρέσεις από το συντελεστή δόμησης, ειδικά και μόνο για τα ψηλά κτίρια. Και αυτό επιπλέον των όσων προβλέπονται από άλλες παραγράφους για εξαιρέσεις στους συντελεστές λόγω ειδικής χρήσης όπως είναι τα ξενοδοχεία ή παρόμοιες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στα ψηλά κτίρια, δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης οι ακόλουθοι χώροι, εφόσον υλοποιούνται εντός της επιτρεπόμενης κάλυψης: Όπως όροφοι ή τμήματα ορόφων που περιλαμβάνουν αποκλειστικά ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία του κτιρίου και την υποστήριξη του ενεργειακού σχεδιασμού του, για τη διαχείριση και εξοικονόμηση νερού, ΑΠΕ, μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), για χρήση υδατοδεξαμενής ή δεξαμενής συλλογής λυμάτων ή πισίνας, όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς που τις διέπουν.

Χώροι που απαιτούνται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία, ιδίως κλιμακοστάσια διαφυγής και ανελκυστήρες. Όροφοι που απαιτούνται για τη στατική επάρκεια του κτιρίου ή/και για λόγους αντισεισμικής προστασίας, εφόσον σε αυτούς δεν εγκαθίσταται καμία κύρια χρήση.

Οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης που απαιτούνται κατά τις οικείες διατάξεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κτιρίου και οι απαραίτητες για τη λειτουργία των χώρων αυτών εγκαταστάσεις (υπέργεια γκαράζ), εφόσον υλοποιούνται εντός της επιτρεπόμενης κάλυψης και μέχρι ύψος που δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού ύψους τους. Για την κατασκευή ψηλών κτιρίων μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Σε περίπτωση που τα κτίρια αυτά βρίσκονται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου ή άλλης προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’ 153), απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Χρ. Ιωάννου