Διευκρινίσεις από την Ικτίνος για τα οικονομικά αποτελέσματα

Ανακοίνωση με την οποία απαντά σε δημοσίευμα ιστοσελίδας εξέδωσε η Ικτίνος Ελλάς, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει προεξοφληθεί κάποιο έκτακτο φορολογικό όφελος από τις νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης,

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί σε σημερινό δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου και αναδημοσιεύτηκε σε άλλα μέσα, η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ γνωστοποίησε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019, ο κύκλος εργασιών για τον Όμιλο κατά το εξάμηνο του 2019 ανήλθε σε ευρώ 23,25 εκ. και το EBITDA σε ευρώ 6,02 εκ., ενώ για το αντίστοιχο Α΄ εξάμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 32,08 εκ. και το EBITDA σε ευρώ 12,51 εκ.

Επίσης σύμφωνα με την από 15/11/2019 ανακοίνωση της εταιρίας ο κύκλος εργασιών για τον Όμιλο για το ενιάμηνο του 2019 ανήλθε σε ευρώ 34,37 εκ. και το EBITDA σε ευρώ 10,12 εκ., ενώ για το αντίστοιχο Α΄ ενιάμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 48,05 εκ. και το EBITDA σε ευρώ 20,06 εκ.

Ως εκ τούτου για τον Όμιλο για το Γ΄ τρίμηνο του 2019 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 11,12 εκ. και το EBITDA ανήλθε σε ευρώ 4,11 εκ., ενώ για το αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 15,97 εκ. και το EBITDA ανήλθε σε ευρώ 7,55 εκ. και όχι σε 4,09 εκ., όπως εσφαλμένα αναφέρει το δημοσίευμα.

Συνεπώς, κανένα ερώτημα δεν τίθεται και κανένα έκτακτο φορολογικό όφελος ευρώ 2,2 εκ. δεν προεξοφλήθηκε από τις νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησής, όπως υπαινίσσεται το δημοσίευμα. Η εταιρία πιστή στη πολιτική που έχει διαμορφώσει στα 45 χρόνια λειτουργίας και των 19 ετών που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεν έχει να αποκρύψει τίποτε και φροντίζει να ενημερώνει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, πάντα με βάση τους στόχους που έχει θέσει και τα πραγματικά αποτελέσματα της δραστηριότητας, καταλήγει η εταιρία.