Dimand: Εγκρίθηκε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών εγκρίθηκε στη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Dimand, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι μετοχές είτε θα διατεθούν στο προσωπικό και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ίδιας της εταιρείας ή και σε συνδεδεμένη με αυτή, είτε θα ακυρωθούν με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Η εταιρεία σκοπεύει να αποκτήσει 150.000 μετοχές που αναλογούν στο 0,803% του μετοχικού κεφαλαίου, σε ένα εύρος τιμής 10 με 20 ευρώ και σε διάστημα 12 μηνών.

Μετά την απόκτηση των μετοχών αυτών η εταιρεία θα διαθέτει το 1,61% από το σύνολο των μετοχών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “DIMAND A.E.” (εφεξής, η “Εταιρεία”), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα εξής:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.06.2023 ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 4548/2018, με τους ακόλουθους όρους:

Η έγκριση του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών έγινε για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 0,803% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (18.680.300 Χ 0,803 %) μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 300.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €10,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω απόφασης.

Περαιτέρω, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Dimand Α.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς των άρθρων 7 επ. του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν. Ν 4443/2016. Για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Dimand είναι η κα. Ελευθερία (Τέτα) Καραχάλιου, Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. +30 210 8774200, e-mail: ir@dimand.gr)».