Dimand: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς

Η «DIMAND A.E.» γνωστοποίησε την ολοκλήρωση/λήξη του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 07.09.2022 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η απόκτηση από την Εταιρεία έως εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου), σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, με κατώτατο όριο της αξίας απόκτησης 10,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο της αξίας απόκτησης 17,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 150.000 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,8030% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης €13,1875 ανά μετοχή, καταβάλλοντας συνολικά 1.978.132,45 Ευρώ.