Δήμας: Ένα ευρώ στην έρευνα μπορεί να επιστρέψει 11 ευρώ στην οικονομία

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, στην ομιλία του στο Greek Exports Forum το οποίο φέτος διεξάγεται μαζί με τα Greek Exports Awards 2020 σημείωσε ότι «κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε έρευνα αιχμής μέσα από τα προγράμματα Horizon 2020 και Horizon Europ μπορεί να επιστρέψει στην πραγματική οικονομία 11 ευρώ».

Στις προτεραιότητες του υπουργείου, όπως είπε, εκτός από την επιπλέον χρηματοδότηση της έρευνας είναι «η διασύνδεση του κατακερματισμένου Οικοσυστήματος Καινοτομίας».

Σε ό,τι αφορά στις στοχεύσεις του υπουργείου για το μέλλον ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των τεχνοβλαστών – Spin-Off και στη λειτουργία Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (T.T.Os) για την ανάδειξη των ευκαιριών για εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας των Ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ.

Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 5ης γενιάς για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. «Η αντιμετώπιση κρίσιμων φαινομένων όπως (πχ. πυρκαγιές, πλημμύρες, διάσωση ναυαγών ή σκαφών, παράνομη αλιεία, μόλυνση, ασφάλεια συνόρων, σεισμοί κ.α.), απαιτούν μεγάλη προσπάθεια, ανθρώπινους και υλικούς πόρους, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο γεωπολιτικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου» όπως εξήγησε.

Σύνδεση της Επιστημονικής Έρευνας με την Αγροτική Παραγωγή

Για τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την αγροτική παραγωγή αναφέρθηκε στα εξής:

– Τρεις εμβληματικές δράσεις: δημιουργία Εθνικών Ερευνητικών δικτύων στην αλυσίδα αξίας του Μελιού (3,1 εκατ. ευρώ), του Αμπελιού (2,5 εκατ. ευρώ) και της Ελιάς (1,4 εκατ. ευρώ). Δράση στον τομέα της αγροδιατροφής της περιφέρειας Κρήτης με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ

– Παρακολούθηση 185 ενταγμένων έργων για την αγροδιατροφή (84,7 εκατ. ευρώ και 1,1 εκατ. ευρώ συνολική δαπάνη) στη δράση “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” (551 φορείς).

– Επτά αιτήσεις χρηματοδότησης για Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας της Αγροδιατροφής με προϋπολογισμό 1,4 εκατ. ευρώ. Αναμένεται νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ.

– Δημιουργία εμβληματικής ερευνητικής δράσης για το Ελληνικό γενετικό υλικό (προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας).

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι «η γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας συνεισφέρει καθοριστικά στην εξέλιξη του παραγωγικού μοντέλου της χώρας» και πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανοίγει ο δρόμος για την σύσταση Κέντρων Ικανοτήτων (Competence Centers). Πρόκειται, όπως εξήγησε, για ένα νέο θεσμό στη χώρα που καλύπτει πραγματικές ερευνητικές ανάγκες των παραγωγικών φορέων σε κρίσιμους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, έχουν κατατεθεί 17 προτάσεις από το σύνολο των Ε&Τ φορέων και ξεκινά άμεσα η αξιολόγηση.