Δήμος Καρδίτσας: Μείωση 20% στα τέλη για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ποδήλατο

Μειώνει τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ο Δήμος Καρδίτσας σε όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Όπως αναφέρεται από τη δημοτική αρχή «στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Καρδίτσας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αποφασίστηκε για όσες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουν υιοθετήσει στην καθημερινή τους λειτουργία ή προβάλλουν- προωθούν λύσεις κινητικότητας όπως χρήση ποδηλάτου ή cargo-bike για τις επαγγελματικές μετακινήσεις-μεταφορές τους, την εξυπηρέτηση των πελατών του κ.ά., τα τέλη να είναι μειωμένα σε ποσοστό 20%».

Η μείωση θα γίνεται έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου προσκομίζοντας τα αντίστοιχα έγγραφα και πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου.

Προηγήθηκε απόφαση της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή πήρε σάρκα και σάρκα μετά από την τυπική έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.