Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια 800 νέων λεωφορείων, αφού ο προηγούμενος διαγωνισμός ακυρώθηκε

Δύο περίπου χρόνια μετά τις εκλογές του 2019 και μετά την ακύρωσε διαγωνισμού που «έτρεχε», το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά τη διαδικασία ανανέωσης, ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των αστικών λεωφορείων, με δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Ανανέωση του στόλου αστικών λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης».

H διαβούλευση αφορά διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 372 εκ. Ευρώ (με ΦΠΑ) για την προμήθεια:

200 απλών αστικών λεωφορείων 12m υβριδικής τεχνολογίας EURO VI,

200 απλών αστικών λεωφορείων 12m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI,

100 αρθρωτών αστικών λεωφορείων 18m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VΙ και

300 απλών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων 12m και των παρελκόμενων αυτών (φορτιστών βραδείας φόρτισης).

Η διαβούλευση, που θα διαρκέσει 20 ημέρες, έχει στόχο την διαμόρφωση δημόσιας σύμβασης που θα είναι ρεαλιστική με βάση τις υπάρχουσες τεχνολογικές δυνατότητες και παράλληλα θα ικανοποιεί την στρατηγική για τις αστικές συγκοινωνίες στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Αυτά τα 800 λεωφορεία εντάσσονται στην Α’ Φάση ενίσχυσης του στόλου. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση, εντός του έτους, άλλων 500 λεωφορείων.

(Δείτε πιο κάτω τo σχετικό link)

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2