Δημοσιεύτηκε η πράξη του υπουργικού συμβουλίου και προχωράει η παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η πράξη υπουργικού συμβουλίου για τη συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο της σύμβασης παραχώρησης για τη χρήση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση της Μαρίνας Αλίμου και της απευθείας σύμβασης σχετικά με την ανάπτυξη της Μαρίνας Αλίμου, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για την προαναφερόμενη συνυπογραφή στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού.

Η σύμβαση για να υπογραφεί από τους υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού, χρειαζόταν Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ώστε με την οποία θα έπαιρναν τη σχετική εξουσιοδότηση.

Η σύμβαση εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 366/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και της απευθείας σύμβασης σχετικά με την ανάπτυξη της Μαρίνας Αλίμου, ως προς τους όρους που αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του και ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που το ίδιο αναλαμβάνει σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις εν λόγω συμβάσεις.

Μετά από αυτό ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή της από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και το ΤΑΙΠΕΔ. Η σύμβασης προβλέπει την παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου για 40 χρόνια (με δυνατότητα επέκτασης για άλλα δέκα) στον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ έναντι τιμήματος 57,5 εκατ. ευρώ.

Ο έχει αναλάβει την υποχρέωση για έργα ανάπτυξης (εμπορικές χρήσεις, ξενοδοχείο, υποδομές κ.λπ.), προϋπολογισμού άλλων 50 εκατομμυρίων.