Δύο προσφορές για τους σταθμούς διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής – Τέρνα και Μυτιληναίος επικεφαλής

Δύο προσφορές από τα σχήματα ΤΕΡΝΑ-SIEMENS και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-GENERAL ELECTRIC-NARI κατατέθηκαν στην εταιρεία ειδικού σκοπού (καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31η Οκτωβρίου 2019) με την επωνυμία «Αριάδνη Interconnection Α.Ε.Ε.Σ.» – θυγατρική του ΑΔΜΗΕ – για την ανάδειξη αναδόχου στο διαγωνισμό «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο Σταθμών Μετατροπής και ενός Υποσταθμού για την Ηλεκτρική Διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κρήτης και Αττικής (2 x 500 MW).

Το έργο είναι ύψους 380 εκατ. ευρώ και πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται μέσω ΠΔΕ και συγχρηματοδοτείται εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Επίσης προβλέπονται συνολικές απρόβλεπτες δαπάνες 34,2 εκατ. ευρώ (ποσοστό 9% του προϋπολογισμού, το οποίο υπολογίζεται εκ νέου κατά την υπογραφή της Σύμβασης, βάσει της προσφερθείσας τιμής του Αναδόχου, με σταθερή την ποσοστιαία αναλογία 9%).

Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος της Αριάδνη Interconnection είναι να ολοκληρωθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών πριν το τέλος του τρέχοντος έτους και εν συνεχεία αρχές 2020 να υπογραφεί η σύμβαση με το ανάδοχο σχήμα.