Ε. Παΐρης: Παράταση της έκδοσης ομολογιών έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η περίοδος διαθεσιμότητας έκδοσης των ομολογιών Α’ Σειράς σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά:

Η εταιρία με την επωνυμία “Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών” (εφεξής η “Εταιρία”), κατ’ άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 03.07.2020 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι σήμερα έλαβε από τις τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. την έγκριση για την τροποποίηση των όρων του από 08.04.2020 υπογραφέντος προγράμματος εκδόσεως του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, όσον αφορά στην παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας έκδοσης των ομολογιών Α’ Σειράς, μέχρι τις 30.09.2020, λόγω υπαγωγής της Εταιρίας στο καθεστώς των ευεργετικών διατάξεων της με αριθ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19” (Β’ 1291), ως εκάστοτε ισχύει. Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα αποφασίσει επί των ως άνω τροποποιήσεων όρων του εν λόγω ομολογιακού δανείου.