Εμπόδια στη συνέλευση της Folli Follie – αναβλήθηκε για το 2020 – από τους μετόχους

Για μετά από τρεις μήνες και συγκεκριμένα για την 31η Ιανουαρίου 2020 αναβλήθηκε κατόπιν εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Folli Follie για την οικονομική χρήση του 2018. Η συνέλευση ήταν προγραμματισμένη για την 31η Οκτωβρίου 2019, αποτελώντας συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2019.

Υπέρ της αναβολής ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 64,13% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν, μεταξύ των οποίων η οικογένεια Κουτσολιούτσου.