ΕΕ: Δημοσιεύθηκε ο χάρτης για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2022-2027 στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο χάρτης για τις περιφερειακές ενισχύσεις στην Ελλάδα, ο οποίος έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, με πρόβλεψη για ενδιάμεση αναθεώρηση το 2024.

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, καθώς και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης (μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης) στις επιλέξιμες περιφέρειες.

Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά επιχείρηση εκφρασμένο ως ποσοστό συγκεκριμένων επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου χάρτη δύναται να λάβουν περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις περιφέρειες που καλύπτουν το 82,34% του πληθυσμού της χώρας ως εξής:

Περιφέρεια (NUTS2) / Ένταση Ενίσχυσης 2022 – 2027

 • EL 41 Βόρειο Αιγαίο 50%
 • EL 43 Κρήτη 40%
 • EL 51 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 50%
 • EL 52 Κεντρική Μακεδονία 50%
 • EL 53 Δυτική Μακεδονία 40%
 • EL 54 Ήπειρος 50%
 • EL 61 Θεσσαλία 50%
 • EL 62 Ιόνια Νησιά 40%
 • EL 63 Δυτική Ελλάδα 50%
 • EL 64 Στερεά Ελλάδα
 • EL643 Ευρυτανία (αραιοκατοικημένη περιοχή) 40%
 • EL 65 Πελοπόννησος 40%
 • EL 42 Νότιο Αιγαίο 30%

Στον νόμο Ευρυτανίας μπορούν να υλοποιηθούν καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας για την πρόληψη ή τη μείωση της συρρίκνωσης του πληθυσμού.

Για να αντιμετωπιστούν οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, ορίστηκαν στον νομό Αττικής προκαθορισμένες περιοχές «γ», οι οποίες δικαιούνται επενδυτικές περιφερειακές ενισχύσεις, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, σύμφωνα με των πίνακα που ακολουθεί:

Περιφερειακή Ενότητα (NUTS 3) / Ένταση Ενίσχυσης

 • EL 302 ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 15%
 • EL 305 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 25%
 • EL 307 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ 25%
 • EL 306 ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 25%

Σε όλες τις περιοχές οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10% για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, εφόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ. Για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης εφαρμόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%.