ΕΕ: Οκτώ εκατομμύρια οι εργαζόμενοι στην τεχνολογία – Ουραγός η Ελλάδα

Ο κλάδος της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT), απασχόλησε το 2020 περίπου 8 εκατομμύρια εργαζόμενους στην ΕΕ, αριθμό που ισοδυναμεί με το 4,3% του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ, έναντι 3,9% το 2019.

Το ποσοστό των απασχολούμενων στον κλάδο ICT αυξάνεται συνεχώς από το 2011, όμως, μεταξύ 2019 και 2020, ο ρυθμός αύξησης ήταν 7,5% σε σύγκριση με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,2% της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό προφανώς συνδέεται και με την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Αξιοσημείωτο για την Ελλάδα είναι ότι καταλαμβάνει μια θετική και μια αρνητική «πρωτιά». Συγκεκριμένα, είναι η χώρα της ΕΕ με το μικρότερο ποσοστό απασχολουμένων στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας, ωστόσο εμφανίζει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών στον κλάδο.

Λιγότερο από το 10% των μισθωτών στην ΕΕ οι ειδικοί στην ICT

Σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό των ειδικών ICT στην απασχόληση ήταν υψηλότερο στη Φινλανδία (7,6%) και στη Σουηδία (7,5%), ενώ σχετικά υψηλά μερίδια παρατηρήθηκαν επίσης στην Εσθονία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ιρλανδία και τη Δανία (όλα πάνω από 5%) .

Τα μικρότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Ελλάδα (2%) και στη Ρουμανία (2,4%).

Ανδροκρατούμενος κλάδος

Η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων που απασχολούνται ως ειδικοί ICT ήταν άνδρες, με λιγότερο από το ένα πέμπτο να είναι γυναίκες.

Στην ΕΕ συνολικά, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 18,5% το 2020, όπως παρουσιάζουν ταχύτερη αύξηση την τελευταία δεκαετία, έτσι που η ψαλίδα ανάμεσα στα δύο φύλα να έχει μειωθεί από το 2011 μέχρι πέρσι κατά 3%.

Σε εθνικό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών που εργάζονται στην ICT καταγράφονται στη Βουλγαρία (28,2%), στην Ελλάδα (26,5%) και στη Ρουμανία (26,2%), ενώ τα μικρότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (12,3%), στη Μάλτα ( 11%) και Τσεχία (10,3%).