ΕΕΣΥΠ: Προκήρυξη για μελέτη απολιγνιτοποίησης και μετασχηματισμού των λιγνιτικών περιοχών

Προκήρυξη για ανάθεση μελέτης  που αφορά την απολιγνιτοποίηση καθώς και τον σχεδιασμό  βιώσιμου αναπτυξιακού μετασχηματισμού των λιγνιτικών περιοχών της χώρας έχει εκδώσει η Ελληνική Εταιρία  Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Το Υπερταμείο όπως είναι γνωστή η ΕΕΣΥΠ ανέλαβε την πρωτοβουλία να χρηματοδοτήσει και να προσφέρει πόρους για την εξασφάλιση τεχνογνωσίας που θα αξιοποιηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για το σχεδιασμό ενός συνεκτικού προγράμματος για το διαρθρωτικό παραγωγικό αναπροσανατολισμό, επανατοποθέτηση και ανάπτυξη των περιφερειών. Το πρόγραμμα αυτό θα συγκεντρώνει σε ένα συνεκτικό μηχανισμό πόρους από πολλές διαφορετικές πηγές ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατή επίπτωση στις περιοχές παρέμβασης.

Πρόκειται να περιλαμβάνει μέτρα, πρωτοβουλίες και πολιτικές βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, μεταξύ άλλων και για την αντιστάθμιση τυχόν απωλειών θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ευκαιρίες απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στον πρωταρχικό στόχο, ο οποίος συνίσταται στη διατήρηση και ανάπτυξη βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ισορροπίας και συνοχής στις περιφέρειες.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ