Έγκριση εγκατάστασης μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην εταιρεία Delta Novem

Άλλη μία νεοσύσταση σχετικά εταιρεία (έτος ίδρυσης 2018) η Delta Novem A.E. έλαβε από τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας άδεια εγκατάστασης για την παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Η εγκατάσταση βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 5,5 στρεμμάτων στην περιοχή «ΤΥΜΠΑΝΟΚΑΜΠΟΣ», στην Αυλίδα του δήμου Χαλκιδέων και η επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό προσδιορίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον Ε.Ο.Φ. άδειας δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Δ3(γ)52588/13-8-2018 (ΦΕΚ Β΄2840) υπουργική απόφαση και εφόσον πληρούνται οι τασσόμενες από την ανωτέρω υπουργική απόφαση προϋποθέσεις και σύμφωνα με την αριθμ. 99572/12-8-2019 θετική γνωμοδότηση
του ΕΟΦ. Στα εν λόγω τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης δεν περιλαμβάνονται: α) υπόθετο του ορθού από εκχύλισμα αποξηραμένου ανθού ιατρικής κάνναβης >0,2% THC και β) συμπιεσμένη ταμπλέτα από εκχύλισμα επεξεργασμένου ανθού ιατρικής κάνναβης >0,2% THC κατόπιν της αριθμ. 93922/1343/19-9-2019 αίτησης της εταιρείας.