Εγκρίθηκε από τον ESM η αποπληρωμή μέρους του δανείου του ΔΝΤ από την Ελλάδα

Την πρόωρη αποπληρωμή 3,3 δισ. προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Ελλάδα ενέκρινε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), σήμερα 4 Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα, τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση πρόωρης αποπληρωμής των δανείων προς τον ESM σε σχέση με την προγραμματισμένη δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Σύμφωνα με τις συμβάσεις δανείων του ESM με την Ελλάδα, η πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ έχει ως αποτέλεσμα ένα αναλογικό ποσό των δανείων του ESM και του EFSF να καθίσταται αμέσως οφειλόμενο και πληρωτέο.|

Η παραίτηση που χορηγείται από τον ESM σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή σε κανένα από τα ιδρύματα.

Ρέγκλινγκ: Ενισχύεται η εμπιστοσύνη της αγοράς στην Ελλάδα

«Χάρη στην παραίτηση που εγκρίθηκε σήμερα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ.

Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά της χώρας, χάρη στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους.

Θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη της αγοράς στην Ελλάδα, καθώς ακολουθεί τις χώρες του προγράμματος ESM / EFSF, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, οι οποίες έχουν αποπληρώσει τα δάνεια του ΔΝΤ εκ των προτέρων.

Ο ESM και το EFSF είναι ο μακροπρόθεσμος εταίρος της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να εφαρμόσει πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους – αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και του EFSF Κλάους Ρέγκλινγκ.