ΕΚΤ: Αμετάβλητο το κόστος νέων επιχειρηματικών δανείων τον Ιανουάριο 2020

Αμετάβλητο παρέμεινε το κόστος των νέων επιχειρηματικών δανείων στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού για νέα δάνεια στις επιχειρήσεις διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 1,55% και ο αντίστοιχος δείκτης για νέα στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος στο 1,44%.

Τον ίδιο μήνα, το μέσο επιτόκιο νέων προθεσμιακών καταθέσεων στην Ευρωζώνη από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο -0,04% και το επιτόκιο για καταθέσεις μίας ημέρας έμεινε αμετάβλητο στο 0,01%.

Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο για νέες προθεσμιακές καταθέσεις από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 0,32% και το επιτόκιο για καταθέσεις μίας ημέρας παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 0,02%.