ΕΚΤ: ξεκίνησε εποπτεία για UBS, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Goldman Sachs

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το πεδίο της εποπτείας της 2020 θα αφορά άμεσα 117 τράπεζες από 119 το 2019. Από την 1η Νοεμβρίου 2019 ξεκίνησε την άμεση εποπτεία των θυγατρικών της UBS, της J.P. Morgan, της Morgan Stanley και της Goldman Sachs ως αποτέλεσμα της μετεγκατάστασης των παραπάνω επενδυτικών τραπεζών λόγω Brexit. Επίσης, η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα την Akcinė bendrovė Šiaulių bankas ως το τρίτο μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της Λιθουανίας από το 2020.
Ο αριθμός των τραπεζών έχει συνολικά μειωθεί λόγω αναδιαρθρώσεων, απόσυρσης αδειών και συγχωνεύσεων. Όμως, αν και ο αριθμός των σημαντικών ιδρυμάτων έχει μειωθεί, οι τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ γίνονται όλο και πιο περίπλοκες καθώς οι τραπεζικοί όμιλοι ενοποιούν ή μεταφέρουν δραστηριότητες από το Ηνωμένο Βασίλειο στη ζώνη του ευρώ.
Αναλυτικά οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ως εξής:
Λόγω της Brexit, τέσσερις τράπεζες αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και επομένως τέθηκαν υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ: UBS Europe SE, J.P Morgan AG, Morgan Stanley Europe Holding SE και Goldman Sachs Bank Europe SE.
Ένας νέος τραπεζικός όμιλος με επικεφαλής την Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. χαρακτηρίστηκε ως σημαντικός, επειδή τα περιουσιακά του στοιχεία υπερέβησαν τα € 30 δισ. (προήλθε από την εισαγωγή ενός νόμου στην Ιταλία για ενίσχυση και συγκέντρωση συνεταιριστικών τραπεζών).
Μία άλλη τράπεζα, η Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, χαρακτηρίστηκε ως σημαντική αφού έγινε το τρίτο μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα στη Λιθουανία.
Η ΕΚΤ ανέλαβε επίσης την εποπτεία του AS “PNB Banka” κατόπιν αιτήματος της Λετονικής Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών και Κεφαλαιαγορών. Στη συνέχεια, η ΕΚΤ δήλωσε ότι η τράπεζα «αποτυγχάνει ή ενδέχεται να αποτύχει».
Στο μεταξύ, εννέα τράπεζες αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο των εποπτευόμενων τραπεζών της ΕΚΤ. Από αυτές, οι πέντε έγιναν υποκαταστήματα σημαντικών ιδρυμάτων και έτσι απομακρύνθηκαν από τον κατάλογο ενώ εξακολουθούν να εποπτεύονται ως μέλη του ομίλου Luminor Bank AB, Luminor Bank AS και υποκαταστήματα της Barclays Bank plc στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
Η ΕΚΤ σταμάτησε την άμεση εποπτεία τριών τραπεζών μετά την τροποποίηση της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, η οποία απέκλειε τις τράπεζες ανάπτυξης από την εποπτική αποστολή της ΕΚΤ: Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank, Landwirtschaftliche Rentenbank και NRW.BANK.
Μια άλλη τράπεζα, η ABLV Bank Luxembourg, S.A., απέσυρε την άδειά της.
Όλα τα παραπάνω αφορούν εξελίξεις μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2019.