Έκτακτη μεγάλη μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας στο 0,25% από 0,75%

Η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England) προχώρησε σήμερα σε μία έκτακτη κίνηση μειώνοντας κατά μισή μονάδα τα επιτόκια στο 0,25% AP;O 0,75% σε μία προσπάθεια να βοηθήσει τη βρετανική οικονομία λόγω των επιπτώσεων από τον κορονοϊό. Είναι η πρώτη φορά που η Τράπεζα της Αγγλίας μειώνει τα επιτόκια από τον Αύγουστο του 2016.
Επίσης, η BoE εισήγαγε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις μικρές επιχειρήσεις, προσφέροντας τετραετή χρηματοδότηση τους επόμενους 12 μήνες.