Εκτός χρηματοδότησης 9 στις 10 επιχειρήσεις από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Συνωστισμός στο δεύτερο πρόγραμμα με υπερδιπλάσια ζήτηση

Μόλις 1 στις 10 επιχειρήσεις κατάφερε να καλύψει τις απαιτήσεις των τραπεζών και να της εγκριθεί δάνειο από τον πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τα δάνεια αυτά δόθηκαν για κεφάλαιο κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου για 2 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες υποβλήθηκαν 98.000 αιτήσεις με συνολικό αιτούμενο ποσό 10 δισ. ευρώ και εγκρίθηκαν αιτήσεις 10.700 επιχειρήσεων, καλύπτοντας το ποσό του 1,4 δισ. ευρώ του προγράμματος. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο ξεκίνησε στις 28 Απριλίου 2020 και απευθυνόταν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας CoViD 19, με ρήτρα μη απόλυσης για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας.

Τελικώς έγινε αυτό που όλοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες υποψιάζονταν και έμειναν στα αζήτητα οι αιτήσεις τους. Έτσι, δεν εκπληρώθηκε και η επιθυμία του προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλη Κορκίδη και πρώην προέδρου της ΕΣΕΕ ο οποίος είχε εκφράσει την ελπίδα «να μην μείνουν οι αιτήσεις ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα αζήτητα» ενώ το «restart» της οικονομίας που εντόνως διαφήμιζαν οι τράπεζες έμεινε στα λόγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από επιχειρηματίες, οι τράπεζες έκαναν αυθαίρετες επιλογές πελατών ενώ υποχρέωναν τους αιτούντες να προσκομίσουν μια σειρά από δικαιολογητικά, ζητώντας παράλληλα και εγγυήσεις ή μετρητά, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από την διαδικασία.

Επίσης, οι πελάτες που έμειναν στα αζήτητα και διαμαρτυρήθηκαν, ειδοποιήθηκαν να υποβάλλουν αίτηση για το δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο της Αναπτυξιακής Τράπεζας αυτό της χορήγησης δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για το 80% του δανείου.

Αυτό το δεύτερο πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας για κεφάλαιο κίνησης αφορά όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο τις μικρομεσαίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα κάνουν αίτηση και σύμφωνα με πληροφορίες των τραπεζών θα λάβουν τουλάχιστον το 30% περίπου των διαθεσίμων πόρων.

Γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις από εταιρείες που είναι πιστοληπτικά αποδεκτές, που δεν είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επίσης δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο θα χρηματοδοτήσει την αγορά με νέα δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ.

Δεδομένου της απόρριψης των περισσότερων εταιρειών από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, υπάρχει συνωστισμός αιτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός  των αιτήσεων ανέρχεται σε 74.000 με συνολικό αιτούμενο ποσό 18 δισ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από αυτό που έχει προγραμματιστεί να δοθεί.

Για καταγγελίες μίλησε και υπουργός Ανάπτυξης και πενδύσεων

Το θέμα απασχολεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον αρμόδιο υπουργό να πιέζεται από τις εκατοντάδες καταγγελίες, ο οποίος σε σημερινές δηλώσεις απειλεί τις τράπεζες για ανακατανομή κονδυλίων.